Projekt

Sledujte aktuální zátěž komunikací pomocí dat s minutovou odezvou.

Potřeba klienta

Motivací pro výrobu tohoto projektu bylo zobrazení fleetových dat v mapovém zobrazení a technologická, grafická a UI/UX zastaralost.

Předchozí řešení bylo rozděleno na dvě části – Portálovou, což je část s obecnými informacemi, s feedem novinek, náhledy kamer aj. – a mapovou část, kde je hlavní funkcionalita aplikace, což je mapová obrazovka zobrazující různé jevy na silniční síti v České republice – nehody, uzavírky, nadměrné náklady a informace z telematických systémů (informační tabule na dálnicích, meteostanice atd.).

Naše nová aplikace je (kromě statických jevů jako nehody atd.) schopna zobrazovat FCD data (data z flotily vozidel), která nám poskytuje jiný dodavatel a my je dáváme do kontextu pro uživatele – zobrazujeme tzv. žížalky neboli liniové jevy, které reprezentují plynulost provozu na všech komunikacích, kde fleetová vozidla jezdí. FCD data byla gró tohoto projektu.

Součástí práce s FCD daty byla i tzv. segmentace silniční sítě ČR – celá ČR je z geografického/logického pohledu rozdělena na segmenty (=části) a ty jsme schopni ukázat ve velkém detailu – např. segment Královehradecký kraj, Okres Pardubice, D1, D11, Aglomerace Prahy. Kromě toho, že dokážeme ukázat FDC data (plynulost a hustota provozu) na jednotlivých komunikacích, tak zároveň dokážeme poskytnout statistická data o celém segmentu – v případě např. D1 dokážeme zobrazit data o počtu průjezdů fleetových vozidel, očekávané zdržení při trase mezi koncovými body, průměrnou rychlost a délku kolon. Data dokážeme zobrazovat i 24 hodin zpětně.

Samozřejmostí jsou možnosti vyhledání trasy a konkrétního adresního bodu v ČR.

Naše řešení

Součástí projektu byla implementační studie, grafický návrh a samotný vývoj aplikace.

Mapa lze filtrovat pomocí čtvercových buttonů s ikonou. Je tedy možné si vybrat co zrovna chcete vidět.

Zastavit

Přehrát

Pro projektu této důležitosti bylo nutné, aby vše bylo dobře připraveno ještě před implementační fází a proto v přípravné fázi proběhlo mnoho konzultací se zadavatelem a poskytovatelem dat.

Samostatnou a složitou otázkou bylo zakomponování našeho řešení do technologické infrastruktury zadavatele tak, aby nic nebránilo tokům dat a zároveň byly splněny požadavky na bezpečnost aplikace.

 

Dopravní info vždy po ruce.

První betaverzi aplikace jsme spustili po roce vývoje a v tomto režimu aplikace za neustálého doplňování funkcionalit běžela další rok. Dalším krokem v tomto projektu bude vydání nové mobilní aplikace, která je napsána za použití technologie React Native a bude mnohem svižnější a modernější než aplikace stávající.

Konečný výsledek

Aplikace na naší straně má dvě vrstvy – Frontend a backend propojené pomocí API. Což je celkem standardní struktura, pro kterou jsme ale technologicky udělali krok kupředu oproti nahrazovanému řešení.

Back-end

Statické stránky informačního charakteru potom obsluhuje druhá část backendu napsaná v jazyce PHP, kde jsme pro zadavatele vytvořili jednoduché CMS pro správu obsahu. Velkou výzvou bylo zkombinování stávajících datových zdrojů od dodavatele dat, naším backendem a například infrastrukturou uživatelů, která byla separátní, kdy se úzkou komunikací po ose klient-my-dodavatel dat tvořil datový zdroj na míru nové aplikaci.

Frontend

Pro frontend používáme framework React, což je javascriptová platforma vyvinutá Facebookem, která nám umožňuje tvořit velice responzivní aplikace. Pro API používáme technologii GraphQL, která umožňuje v dotazech specifikovat pouze to, co je na klientské straně potřeba a nic více, což dává velkou volnost developerům v práci s daty a šetří to datové toky.

Konečná implementace

Serverovou logiku a práci s daty jsme zpracovali v NodeJS, což je javascriptový framework pro backendové použití. Statické stránky informačního charakteru potom obsluhuje druhá část backend napsaná v jazyce PHP, kde jsme zadavatele vytvořili jednoduché CMS pro správu obsahu.

Projekt v číslech

Počet návštěv za den
4
k
Bodových jevů v mapě
4
k
Perioda aktualizace dat
1
min