Projekt

Kompletní řešení pro inovátora na trhu smykových nakladačů

Potřeba klienta

Pro klienta FIRSTGREEN INDUSTRIES jsme vytvořili celé portfolio produktů,

které mělo za úkol zaštítit a zanechat výraznou stopu v digitálním prostoru. Včetně aplikace pro administraci a ovládání revolučních elektrických smykových nakladačů. Projekt začal tvorbou nové online prezentace, která měla splňovat nejpřísnější požadavky moderních webových stránek. Dalším krokem bylo nahrazení starší mobilní aplikace, která umožňuje vlastníkům nakladačů je i dálkově ovládat. Klient se rozhodl, že rozšíření webové prezentace umožní svým klientům spravovat jejich vozový park a tím pádem bylo potřeba vytvořit i informační systém.

Naše řešení

Web jsme po konzultacích s klientem, několika fázích prototypování a schvalování grafických podkladů, spustili jako první.

Aplikace je ke stažení na platformách iOS a Android. A je zcela zdarma.

Zastavit

Přehrát

Vývoj mobilní aplikace začal důslednou analýzou stávající mobilní aplikace. V první fázi měla za úkol umožnit uživatelům stroj ovládat na dálku a v případě řízení z kabiny fungovat jako palubní displej s ovládacími prvky. Bylo zapotřebí vyřešit autorizaci řidiče stroje a samozřejmě komunikaci s back-endem, se kterým si appka vyměňuje data. Také vyřešit failsafe mechanismy při ovládání stroje, proto jsme do aplikace zakomponovali několik procesů, které zabrání nechtěným pohybům stroje nebo dokonce škodám.

Back-end s informačním systémem obsluhuje kompletní agendu správy strojů.

Prezentuje a zpracovává data z externí služby výrobce telematických jednotek, umožňuje správu a oprávnění řidičů ke konkrétním strojům nebo umožňuje administraci klientů FIRSTGREEN Industries. V neposlední řadě komunikuje s mobilní aplikací.

Konečný výsledek

Finálním výsledkem naší práce pro FIRSTGREEN Industries je celý ekosystém služeb, které spolupracují a odbavují veškeré pro klienta klíčové procesy.

Back-end

Back-end a informační systém jsme postavili za použití jazyka PHP. Prvním krokem bylo umožnění administrátorům ze strany klienta sbírat a nahlížet na data o jeho strojích. Tato data nám podává externí REST API a je jich opravdu velké množství. Proto jsme museli vyřešit dostatečně optimalizované dotazy do databáze, kterou je v tomto případě MariaDB.

Pro autorizaci řidiče jsme použili zajímavou variantu autorizace pomocí NFC chipů, které se dodávají se stroji. Díky nim se může uživatel jednoduše ke stroji v mobilní aplikaci přihlásit, aniž by musel pokaždé zadávat heslo. V appce je také možnost náhledu na stroje přiřazené k danému uživateli a na informace o nich – tato data jsou aplikací předávána prostřednictvím REST API, které je součástí back-endu.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci jsme postavili na frameworku React Native, se kterým máme už bohaté zkušenosti a se stroji klienta komunikuje po protokolu BLE (Bluetooth Low Energy). Museli jsme se naučit číst jednotlivé bity informací a jak je stroji správně předávat, aby systém dělal bezpečně to, co po něm uživatel chce. Velkou výzvou bylo zpracovávání a zasílání informací dostatečnou rychlostí. Mobilní aplikace sleduje stream dat z řídící jednotky stroje a zpět vysílá signály, které stroji říkají, co má dělat. V případě takto velkého a robustního zařízení je kladen velký důraz na přesnost, rychlost komunikace a bezpečnost řidiče, včetně jeho okolí.

Konečná implementace

Dalším krokem bylo vytvoření nových modulů do našeho informačního systému, které se starají o agendy klientů a jsou navázány na modul sloužící ke správě strojů. Posledním krokem bylo vytvoření REST API. API podává data webové prezentaci, které například umožňují klientům FIRSTGREEN Industries vidět, kde se zrovna jejich stroje nacházejí, v jakém stavu je jejich baterie a podobně. To samé REST API komunikuje i s uživateli mobilní aplikace a jak již bylo zmíněno, podává přihlášeným uživatelům informace o strojích a kontroluje autorizační proces.

Webová prezentace se dále vyvíjela a prošla od svého prvního spuštění mnoha úpravamina výsledek jsme náležitě hrdí. Celý tým od projektových manažerů přes programátory až po grafiky odvedl skvělou práci.

Projekt v číslech

Počet strojů v systému
29
Počet zpracovaných zpráv o strojích denně
76
Počet verzí od vydání aplikace
15