Projekt

Informační systémy pro digitalizaci agend televizních stanic

Potřeba klienta

Klient spatřil příležitost v digitalizaci agend televizních stanic.

Na portfolio produktů, které jsme vyvinuli pro televizní stanice prostřednictvím našeho klienta Minex Media jsme náležitě hrdí. Klient spatřil příležitost v digitalizaci agend televizních stanic, kde se velká část procesů opírala a stále opírá o přenos a skladování dat pomocí mailů, telefonů a excelových tabulek. Slovo dalo slovo a úspěšná spolupráce byla na světě.

Naše řešení

Ideologicky byl projekt webového informačního systému, který se měl v čase rozrůstat o další moduly, jako dělaný pro využití našeho frameworku NAIS.

Televizní stanice

a další...

Přesně pro takovýto typ projektů jsme ho stavěli a dokázali jsme v průběhu času využít všechny jeho přednosti – modularitu, velkou znovupoužitelnost kódu a zároveň velkou flexibilitu pro vývojáře při řešení velice specifických procesů v rámci televizí.

Navrhování a implementace webového informačního systému s využitím frameworku NAIS.

Zároveň jsme se dokázali technicky spojit s dalšími informačními systémy, které odbavují návazné agendy a to napříč technologickým spektrem – od APIs po custom DB views.

Konečný výsledek

Finálním cílem našeho snažení byla a je digitalizace celého procesu prodeje reklamy v televizích.

První modul

Velkou výzvou pro nás bylo nalezení styčných bodů v procesech rozdílných televizí – naše implementace je vždy na míru konkrétní televizi, ale vždy se snažíme jít co nejefektivnější cestou za použití již hotového.

Prvním modulem byl modul Objednávek, který nahradil tisíce emailů a telefonátů ročně mezi pracovníky mediálních agentur a pracovníky televizí. Součástí prací na tomto modulu byla i spolupráce s kompetentními osobami na straně televizí na donastavení a vyčištění procesu přijímání objednávek reklamního času ve vysílání.

Druhý modul

Dalším modulem jsme se v procesu nákupu reklamního času posunuli na začátek a vyvinuli modul pro samotný prodej a uzavírání obchodů na roční bázi. Tento modul byl zatím nejkomplikovanější protože kroků procesu vedoucímu k finální smlouvě je mnoho a jsou velice komplexní. Zároveň byl kladen velký důraz na propojení s dalšími informačními systémy pro získání a prezentaci dat potřebných pro rozhodování a vyjednávání s klienty televizí.

Třetí a čtvrtý modul

Třetím modulem jsme zpracovali proces doprodeje zbytkového reklamního času. Tento proces byl zpracován formou jednoduché aukce, kde jsme umožnili televizím nastavit rozdílné cenové podmínky tak, aby došlo k maximálně efektivnímu prodeji reklamního času. Čtvrtým modulem jsme doplnili portfolio nabízených televizních produktů o sponzorované vzkazy a pokryli tím celou nabídku reklamního času, který se odvysílá na obrazovkách diváků.

Projekty pro Minex Media nám umožnily proniknout do komplexního segmentu prodeje televizní reklamy a technologicky posunout procesy v televizích prostřednictvím digitalizace do moderní doby

Projekt v číslech

let vývoje
5
televizních stanic
5
+
ušetřených mailů a telefonátů ročně
3
tis./rok