Projekt

Jedním z našich největších klientů je Ředitelství silnic a dálnic.

Potřeba klienta

Potřebou klienta bylo zrychlení a digitalizace procesu údržby ploch v okolí silnic a dálnic.

Proto jsme navrhli robustní řešení ve formě informačního systému a mobilní aplikace pro tablety s informačním systémem iOS, ve které se pomocí moderní kombinace mapové aplikace, využití automatizovaného focení na základě polohy zařízení a následného přenosu dat do informačního systému povedlo splnit zadání ke spokojenosti klienta. Kromě přínosů vyplývajících z digitalizace - tedy odstranění papírování, rychlý a jednoduchý přehled o stavu údržby, evidence smluv a tvorba podkladů pro výběrová řízení - se díky projektu povedlo dotáhnout kompletaci pasportu zeleně, sjednocení metodiky pro údržbu ploch a v neposlední řadě pomoci s optimalizací nákladů na tuto agendu.

Naše řešení

Vyřešit podklady ve formě dat o zeleni na plochách v okolí dálnic a silnic I. třídy a metodika samotné údržby.

Data se nazývají pasport zeleně a nesou s sebou informace o lokaci konkrétní plochy, co na ní roste, kdy proběhla poslední údržba nebo kdy je naplánována údržba další.

Ve chvíli, kdy jsme měli podkladovou část zpracovanou,  byl čas na samotnou implementaci. Ta začala tvorbou informačního systému, který jsme jako většinu IS, které vytváříme, zpracovali v jazyce PHP na českém frameworku Nette v kombinaci s linuxovým serverovým pro-středím. Pro databázi jsme zvolili SQL přístup ve formě MariaDB. Pracovníci mají tablety umístěné ve svých vozidlech tak, aby měly výhled na okolí jejich cesty.

IS pro nejmenší administrativní zátěž pracovníků.

IS kromě běžné agendy uživatelů nebo přístupových práv velice usnadňuje práci pracovníkům údržby. Umožňuje například automaticky vygenerovat plán údržby na následující rok, obsahuje kontrolní mechanismy, nebo je napojen na další systémy klienta. – například na systém evidence prací, účetní systém nebo spisové služby a dokumentační sklady.

Konečný výsledek

Výsledkem naší práce je robustní řešení obsáhlé agendy enviromentální správy údržby ploch.

Back-end

Aplikaci jsme napsali v nativním jazyce Swift. Aplikace s backendem komunikuje prostřednictvím API rozhraní. Tablety disponují SIM kartami a jsou tedy připojené internetu. tudíž aplikace umožňuje i dodatečné odeslání dat na pokyn uživatele. Nicméně na některých úsecích není dostatečný signál pro přenos větších dat a tudíž aplikace umožňuje i dodatečné odeslání dat na pokyn uživatele.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace vyřešila velice rychle a elegantně sbírání podkladů o proběhlé údržbě. Pracovníci mají tablety umístěné ve svých vozidlech tak, aby měly výhled na okolí jejich cesty. Když je aplikace zapnutá, tak ve chvíli, kdy pracovník přijíždí k úseku, který je potřeba zkontrolovat, tak automaticky na základě GPS polohy začne pořizovat fotografickou dokumentaci a připraví report. Data o jednotlivých úsecích jsou zajištěna napojením na katastr nemovitostí.

Konečná implementace

Řešení splnilo požadavky klienta a přenositelnost našeho řešení nám umožňuje tento systém nabízet i dalším subjektům, které se starají o plochy s potřebnou pravidelnou údržbou, jako jsou obce nebo městské části. Z povahy věci se jedná  o neveřejný systém.